Osoby z dysfunkcjami, które zechcą zapoznać się z informacjami na temat Exploseum,
zachęcamy do wejścia na stronę www.muzeum.bydgoszcz.pl/exploseum,
gdzie umieszczone zostały treści przygotowane
w oparciu o międzynarodowy standard WCAG 2.0

PRZEJDŹ DO STRONY

 

Choose language version
Exploseum DAG Fabrik Bromberg • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Dzisiaj jest Niedziela, 23 kwietnia 2017
 

Oferta edukacyjna

Nasze lekcje muzealne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Mają na celu uzupełnienie a zarazem rozszerzenie programu ogólnego i historycznego. Oferta skierowana jest do wszystkich typów placówek edukacyjnych.

 

Dzięki jednej z proponowanych lekcji, uczniowie mogą zapoznać się z wieloma aspektami historii Bydgoszczy, dziejów światowego oręża , jak i znaczenia Armii Krajowej na Pomorzu. Nasza wykwalifikowana kadra, poprowadzi lekcję przy użyciu wielu ciekawych rekwizytów muzealnych, zachęcając młodzież do czynnego udziału w zajęciach. Lekcje muzealne zostały opracowane w oparciu o podstawy programowe i ścieżki edukacyjne.

 

Jak zamówić lekcję muzealną?

Zajęcia muzealne można zamówić osobiście w Exploseum, lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem 883366056, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00. Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

 

Lekcje prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 09.30 do 15.00 w budynkach Exploseum. Opłatę uiszcza się w kasie Exploseum: przeprowadzenie lekcji muzealnej 30 zł od grupy + bilet wstępu 5 zł od każdego uczestnika. Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek przebywania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć. Nasi pracownicy zapewniają opiekę oraz wszystkie niezbędne materiały do poprowadzenia lekcji.

 

 

Proponowane lekcje muzealne:

 

Klasy IV-VI

Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?

Forma: oprowadzanie, pokaz replik broni, czytanie ze zrozumieniem,

Opis:

Podczas lekcji zostaną przybliżone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią broni białej i palnej. Podczas zajęć zostaną wykorzystane repliki dawnego i dwudziestowiecznego rynsztunku oraz modele machin oblężniczych.

 

Alfred Nobel i jego dziedzictwo

Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie, czytanie ze zrozumieniem, gry i zabawy

Opis:

Zajęcia mają na celu przybliżyć postać Alfreda Nobla i jego osiągnięcia naukowe. Dzięki te lekcji uczniowie zapoznają się z historią rodziny Noblów, powstaniem jego największych wynalazków oraz dziedzictwem. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się więcej o polskich noblistach.

 

Walka konspiracyjna na Pomorzu i Kujawach podczas II wojny światowej (UWAGA! Tylko dla klas VI)

Forma: wykład, czytanie ze zrozumieniem, gry i zabawy

Opis:

Podczas lekcji zostanie przybliżona historia polskich organizacji konspiracyjnych działających podczas II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na terenie Pomorza i Kujaw.

 

Gimnazja

Walka konspiracyjna na Pomorzu i Kujawach podczas II wojny światowej

Forma: wykład, prezentacje multimedialne

Opis:

Podczas lekcji zostanie przedstawiona historia polskich organizacji konspiracyjnych działających podczas II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na terenie Pomorza i Kujaw.

 

Praca przymusowa podczas II wojny światowej

Forma: prezentacje multimedialne, oprowadzanie

Opis:

Podczas lekcji zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z procedurą werbunku do pracy przymusowej w III Rzeszy, jej formami, warunkami oraz podziałem narodowościowym robotników.


Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?

Forma: oprowadzanie, pokaz replik broni

Opis:

Podczas lekcji zostaną przybliżone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią broni białej i palnej. W trakcie lekcji zostaną wykorzystane repliki dawnego i dwudziestowiecznego rynsztunku oraz makiety machin oblężniczych.

 

Alfred Nobel i jego dziedzictwo

Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie

Opis:

Zajęcia mają na celu przybliżyć postać Alfreda Nobla i jego osiągnięcia naukowe. Dzięki te lekcji uczniowie zapoznają się z historią rodziny Noblów, powstaniem jego największych wynalazków oraz dziedzictwem. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się więcej o polskich noblistach

 

Wyzwolenie czy zniewolenie, czyli Armia Czerwona w Polsce

Forma: prezentacje multimedialne, oprowadzanie

Opis:

Podczas lekcji zostanie przedstawiona historia obecności Armii Czerwonej w Polsce na tle najistotniejszych wydarzeń historycznych mających miejsce w naszym kraju w latach 1943 - 1953 oraz w okresie zimnej wojny.

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?

Forma: oprowadzanie, pokaz replik broni, dyskusja

Opis:

Podczas lekcji zostaną przybliżone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią broni białej i palnej. W trakcie lekcji zostaną wykorzystane repliki dawnego i dwudziestowiecznego rynsztunku oraz makiety machin oblężniczych.

 

Wyzwolenie czy zniewolenie, czyli Armia Czerwona w Polsce

Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie, dyskusja

Opis:

Podczas lekcji zostanie przedstawiona historia obecności Armii Czerwonej w Polsce na tle najistotniejszych wydarzeń historycznych mających miejsce w naszym kraju w latach 1943 - 1953

oraz okresie zimnej wojny.

 

Praca przymusowa podczas II wojny światowej

Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie, dyskusja

Opis:

Podczas lekcji zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z procedurą werbunku do pracy przymusowej w III Rzeszy, jej formami, warunkami oraz podziałem narodowościowym robotników.

 

Walka konspiracyjna na Pomorzu i Kujawach podczas II wojny światowej

Forma: wykład, prezentacja multimedialna

Opis:

Podczas lekcji zostanie przypomniana historia polskich organizacji konspiracyjnych działających podczas II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na terenie Pomorza i Kujaw.

 

Alfred Nobel i jego dziedzictwo

Forma: prezentacja multimedialna, oprowadzanie

Opis:

Zajęcia mają na celu przybliżyć postać Alfreda Nobla i jego osiągnięcia naukowe. Dzięki te lekcji uczniowie zapoznają się z historią rodziny Noblów, powstaniem jego największych wynalazków oraz dziedzictwem. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się więcej o polskich noblistach

 

 

 
zwzplusem
ekspozycja
Explonaty_czci_mechanizmw_small
baner_explo_muzeum

 

newsletter

 
 
 
bg_eu_semi_old_type_27